Ще осиновяваме дете/ще станем приемни родители. Можем ли да го бебеносим?

Бебеносенето може да бъде интересно и полезно в случай на осиновяване, за да насърчи нежно връзката на привързаността на осиновеното дете и бъдещите му родители. Позициите ще зависят от възрастта или произхода на бебето (носено ли е преди това?). Трябва да подходите внимателно и постепенно, да обясните процеса на детето и да получите разрешението му да го носите.