Как бебеносенето помага на комуникацията не бебето?

На целувка разстояние бебето се намира възможно най-близо до социалните взаимодействия на родителя си. Така то има достатъчно време да научи майчиния си език или други, да чуе различните интонации и да усети тонично-емоционалните реакции на своя родител.